Information

Lagring av personuppgifter

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU från och med 25 maj 2018, och är till för att skydda dina personuppgifter. Syftet är att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Läs mer om GDPR här.

Hur hanteras dina personuppgifter?

Genom att använda vår hemsida och besvara formulär godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter. De personliga uppgifter som sparas genom att besvara vårt formulär är ditt namn, e-postadress samt den personliga information du frivilligt uppger i dina svar. Vi sparar dessa uppgifter för att kunna komma i kontakt med dig och göra en bedömning av dig som valpspekulant. Vi delar inte vidare dina uppgifter till tredje part.

Endast personuppgiftsansvarig tar del av dina uppgifter, och raderar dessa när de inte längre är relevanta.

Kontakta personuppgiftsansvarig här.

Radera personuppgifter

Du kan när som helst kontakta Galottens för att få dina personuppgifter raderade eller ändrade. Du har också rätt att få ta del av de uppgifter vi har sparat om dig. Kontakta oss för mer information.

Bolagsinformation

Org.nummer: 680409-XXXX