BPH och mentalitet

BPH och mentalitet hos lagotton

BPH-beskrivning, årets roligaste dagar! Hundar har, precis som människor, olika mentala egenskaper. Dessa egenskaper ger hundarna olika förutsättningar i livet, och om man vet vilka förutsättningar ens hund har får man som ägare de bästa förutsättningarna för att träna sin hund. Om man som uppfödare vet vilka mentala egenskaper ens uppfödningar har får man en stor hjälp i sin fortsatta avel. Rasen mår också gott av att vi får information om den och att man övertid kan följa hur lagotton utvecklas.

BPH (beteende- och personlighetsbeskrivning hund) är den formen jag idag väljer att beskriva mina hundars mentala egenskaper med. Den har i jämförelse med MH (mentalbeskrivning hund) som jag förut använde, många fler beteenden som beskrivs, och man får ett mycket utförligare protokoll, likväl som en subjektiv sammanfattning från beskrivare. Det är ett standardiserad beskrivning, så alla hundarna genomgår samma beskrivning oavsett var i landet man befinner sig. Vad man ska komma ihåg är att detta är inte ett test, utan just en beskrivning av hunden just den dagen. Det man försöker mäta är de medfödda egenskaperna och inte inlärda och av den anledningen vill jag helst att man BPH´ar mellan ett till ett och ett halvt års ålder, om möjligt.

Man ska komma ihåg att det inte är en komplett sanning, för även hundar kan ha bättre och sämre dagar. Men det ger en viktig del i utvärderingen av avelsmaterial, och är ett bra verktyg om/när jag behöver hjälpa mina valpköpare med träningsråd. Och efter att ha beskrivet i ganska stor skala under ett antal år, har jag kommit att inse att det är mycket pålitligt för att kunna förutse vilket kullgenomsnitt jag kommer att få, om jag parar två beskrivna föräldrar. (Tyvärr kan det fortfarande vara svårt att hitta beskrivna hanar dock.) Och inte att förglömma, det är så himla kul att mentalbeskriva hund!

BPH-resultat för lagotto från Galottens

Exempel på ett BPH-diagram. På Svenska Kennelklubbens tjänst avelsdata går det att ta del av fullständigt resultat efter en BPH-beskrivning.